Werknemers bij- en omscholen? Geen woorden maar daden!

Vorming werkt!
Marc Lambotte van Agoria zat vanmorgen in De Ochtend, waarin hij de effecten van de digitalisering op de arbeidsmarkt aankaart. Naar aanleiding hiervan een reactie en opiniebijdrage van Jeroen Vandamme van onze vakbond LBC-NVK (ACV).

De werkgeversorganisatie uit de technologiesector, Agoria, heeft de effecten van de digitalisering op onze arbeidsmarkt laten bestuderen. Tussen nu en 2030 zullen robots en technologie heel wat jobs overnemen, maar voor elke baan die sneuvelt zullen wij er vier nieuwe creëren, verklaarde Marc Lambotte van Agoria vandaag in het Radio 1-programma De Ochtend. Hij pleitte sterk voor het bij- en omscholen van werknemers. Dat treft, want de vakbond LBC-NVK (onderdeel van het ACV) dringt al langer aan op de oprichting van een 'transitiefonds' dat werknemers kan begeleiden wanneer ze hun job kwijtspelen door de digitalisering en aanverwante trends. "Werkgevers, laten we niet langer treuzelen en dit sterke idee gewoon uitwerken", zegt vakbondsman Jeroen Vandamme van de LBC-NVK.
Volgens Agoria zal heel wat handenarbeid onder druk komen tussen nu en 2030. Maar er zullen ook veel jobs bijkomen, zo blijkt uit onderzoek: in de wereld van ICT, in het onderwijs, in alles wat met zorg en verzorging te maken heeft. "We moeten werknemers bijscholen zodat ze hun vaardigheden op peil kunnen houden", aldus Lambotte. "Anders werknemers zullen zich moeten omscholen via opleidingen die soms tot 18 maanden kunnen in beslag nemen." Volgens de man van Agoria moeten overheden en bedrijven aan iedereen de kans geven om zich bij of om te scholen.
Wie zijn wij om dit tegen te spreken? Met name in de Dienstensectoren (paritair comité 200) heeft de vakbond al herhaaldelijk aangeboden om met de werkgevers rond de tafel te schuiven en werk te maken van een transitiefonds. Tot op heden blijft het aan werkgeverskant echter vooral bij ronkende verklaringen. Veel woorden, weinig daden die zoden aan de dijk zetten.
Transitiefonds
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) veegde het idee van een transitiefonds aanvankelijk botweg van tafel. Maar toen het stof was gaan liggen, veranderde de boodschap en verklaarde het VBO toch voorstander te zijn van een transitiefonds. "Om de kloof tussen de vacatures en de werkzoekenden weg te werken."
"Wij vinden het prachtig dat werkgeversorganisaties als het VBO en Agoria pleiten voor bij- en omscholing van werknemers", stelt Jeroen Vandamme. "We willen zeer graag hierover afspraken maken. Niemand zal ons het verwijt kunnen maken dat de vakbond geen spijkers met koppen wil slaan. Het tegendeel is waar. Wanneer gaan we eindelijk serieus aan tafel zitten en het idee in de praktijk brengen?"
In de visie van de vakbond kan een transitiefonds inzetten op vorming, zorgen voor begeleiding richting nieuwe jobs en ondersteunende maatregelen voorzien voor werkgevers die nieuwe activiteiten willen ontwikkelen. Zo'n fonds kan op een solidaire manier worden gefinancierd door alle werkgevers uit een sector. De sociale partners moeten streven naar duurzame tewerkstelling en bewerkstelligen dat niemand een vogel voor de kat is op onze arbeidsmarkt.
Ondertussen in PC 200
In PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, zitten de onderhandelingen over een nieuw vormingsakkoord spijtig genoeg op een dood spoor. Het gemeenschappelijk vakbondsfront, waarvan de LBC-NVK deel uitmaakt, ijvert voor een ruimer recht op vorming voor alle bedienden in de sector én een beter beleid van bedrijven op het vlak van vorming en opleiding. De vakbonden dringen aan op een ambitieus vormingsakkoord en willen dat de sectorale vormingsinstelling CEVORA zoveel mogelijk armslag krijgt.
Vandamme: "Als we vergelijken met het buitenland, zien we dat er in ons land te weinig wordt geïnvesteerd in vorming en opleiding op de werkvloer. Het is hoog tijd om stappen vooruit te zetten. Wij willen extra vormingsdagen in PC 200, zonder afbreuk te doen aan de individuele rechten die de werknemers al hebben. Ons voorstel aan de werkgevers is om in 2019-2020 het aantal vormingsdagen op te trekken van 4 naar 5. In de periode 2021-2022 moet er dan een zesde vormingsdag worden aan toegevoegd."
"Het volstaat niet om in de media luid te toeteren hoe belangrijk permanente vorming en opleiding wel zijn", zegt de vakbond. "Het is nu nodig om nieuwe en betere afspraken te maken. We snappen niet dat de werkgeversorganisaties niet bereid zijn om zich hiertoe te engageren. Goed opgeleide en beter gevormde werknemers zijn voor elke onderneming een meerwaarde. Wat we eisen, is zeker niet buitensporig."