Wat zeggen de partijprogramma's

Ja, een ander beleid is mogelijk!

Op zondag 26 mei 2019 trekken we met z’n allen naar de stembus. Of je dat nu graag of minder graag doet, in ons land geldt, naast de opkomstplicht, vooral een algemeen stemrecht. Daarom roepen wij als LBC-NVK en als ACV op om dit stemrecht bewust en doordacht te gebruiken door een positieve stem te geven. Een stem voor kandidaten of partijen die, net zoals wij, staan voor een solidaire en warme samenleving. Een maatschappij waarbij iedereen kansen krijgt en gelijkwaardig wordt behandeld.
Graag geven we je deze checklist die je handig kan gebruiken om je positieve keuze te maken op 26 mei. Aan de hand van dit overzicht kan je onze keuzes vergelijken met die van de verschillende politieke partijen. Hopelijk inspireert dit je om een positieve keuze te maken.
Is een ander beleid mogelijk? Ja, zeer zeker!
Ben je militant van LBC-NVK? Op onze militantenpagina's vind je meer info over de campagne 'Een ander beleid is mogelijk'.

Loon- en inkomen

De LBC-NVK kiest voor een deftige verhoging van het minimumloon, het behoud van de automatische indexering van onze lonen en rechtmatige loonsverhogingen. En ook voor het behoud van barema’s als structuur voor een rechtvaardig en transparant loonbeleid en voldoende hoge starterslonen voor jonge werknemers. 

Werken en leven

De LBC-NVK kiest voor een duurzame combinatie gezin – werk – vrije tijd, de uitbouw van tijdskrediet en thematische verloven, het recht op landingsbaan met uitkering vanaf 50 jaar, SWT (brugpensioen) zonder beschikbaarheid vanaf 60 jaar en een volwaardig pensioen op 65 jaar. Bovendien kiest de LBC-NVK voor een herverdeling van de beschikbare arbeidstijd zodat 4/5 het nieuwe voltijds werken wordt. Dit als hefboom voor het creëren van jobs en fijner werken. 

Sociaal overleg

De LBC-NVK kiest voor het behoud en het versterken van het huidig sociaal overlegmodel. Dit betekent algemene afspraken (cao’s) in een interprofessioneel akkoord, overgaand in sector-akkoorden en uitmondend in bedrijfsakkoorden en dit tussen werkgevers en werknemers. 

Sociale zekerheid

De LBC-NVK kiest voor een sterke en solidaire sociale zekerheid die genoeg  garanties geeft aan mensen die werkloos worden en aan diegenen die ziek, langdurig ziek, mindervalide of met pensioen zijn. 

Rechtvaardige fiscaliteit

De LBC-NVK kiest voor een rechtvaardige en transparante fiscaliteit waarbij iedereen, ongeacht het inkomen uit arbeid, zelfstandige activiteit, vrij beroep, ondernemen of kapitaal, evenredig bijdraagt om een solidaire samenleving voort uit te bouwen. Dat betekent ook het aanpakken belastingfraude, achterpoorten sluiten en een belasting op grote vermogens. 

Duurzaam klimaat

De LBC-NVK kiest voor een duurzaam klimaat dat de toekomst verzekert voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dit zowel op het vlak van ecologie, economie en sociaal beleid.