Geen tweederangsburgers

Geen tweederangsburgers in onze democratische rechtsstaat

Op 28 februari verscheen in De Morgen een open brief van advocate Mieke Van Laer van Progress Lawyers Network. De open brief werd meer dan 70 keer ondertekend, onder andere door Tom Lanoye, Marc Leemans, Eva Brems, Chokri Ben Chikha en verschillende middenveldorganisaties waaronder ook ACV, LBC-NVK en Beweging.net.
Tot nu was het zo dat iemand die verdacht werd van een misdrijf (terroristisch of niet), vermoed werd onschuldig te zijn tot het tegendeel was bewezen. Indien bewijzen werden gevonden, volgde een veroordeling; zo niet, werd men vrijgesproken. Deze beslissing werd genomen door een rechter, en er was hoger beroep mogelijk.
Door deze wetswijziging kan de Dienst Vreemdelingenzaken, als onderdeel van de uitvoerende macht, beslissen om iemand het land uit te zetten, zonder dat er sprake is van een veroordeling. 
Met deze wetswijziging, waarbij mensen van een andere origine op één hoop worden gegooid met terroristen, wordt weer een stap verder gezet in het creëren van een angstklimaat waarin de democratische rechten op de helling komen te staan. De goede verstaander ziet in dat dit systeem in de toekomst opgerekt kan worden naar vakbondsmilitanten, betogers en andere ongewenste “lawaaimakers”.
De willekeur wordt hiermee geïnstitutionaliseerd en dat is onaanvaardbaar in onze rechtsstaat.