Ben je langdurig ziek?

Iris De Coster op Radio 2 Oost-Vlaanderen

Op Radio 2 Oost-Vlaanderen getuigde Iris De Coster bij Geert Houck over haar langdurige ziekte.

Langdurig ziek zijn is geen keuze!

Dokter Maggie De Block geneest langdurig zieken met straf

Maggie De Block heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) gemaakt. Ze wil 199 miljoen euro besparen door financiële sancties voor langdurig zieken. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen” zegt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. ‘Iedereen’, dat zijn mensen met kanker, met langdurige rugklachten, een burn-out, chronische ziektes, slachtoffers van een ernstig ongeval … Maar ziek zijn kies je niet, en straffen geneest je niet.
Bij twee maanden ziekte zal een arts van het ziekenfonds samen met de werkgever bekijken of en hoe de zieke terug aan de slag kan. Werkt hij onvoldoende mee aan het werkhervattingsplan, dan verliest de patiënt tien procent van zijn ziekte-uitkering. Geld dat ze hard nodig hebben voor de medische kosten, zo laten langdurige zieken in de krant en op tv weten. De patiënt zelf en zijn huisarts worden nauwelijks betrokken. Werkgevers worden ook niet verplicht om soepel mee te werken bij de geleidelijke werkhervatting van de zieke.
Ziek zijn kies je niet, straffen geneest je niet
Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn het erover eens: de langdurig zieken straffen helpt niet. Dat is hun besluit in het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van februari 2015. Ook in wetenschappelijke kringen klinkt hetzelfde signaal. Toch blijft het voorstel, om langdurig zieken te sanctioneren, behouden in het voorstel van het KB.
Hardvochtige besparingsmaatregel
Wat is de precieze bedoeling van het voorstel van Maggie De Block, gesteund door de regeringspartijen? Maggie De Block verkoopt het voorstel als een stimulans om langdurig zieken sneller terug aan het werk te krijgen. Maar eigenlijk gaat het om een hardvochtige besparing waarmee de regering 199 miljoen hoopt te winnen. Als de minister echt langdurig zieken wil helpen, waarom verplicht ze dan niet werkgevers om langdurig zieken te helpen, door aangepast werk en een aangepast uurrooster te voorzien? Veel zieken zijn vragende partij om het werk geleidelijk te hervatten. Anderen zijn nog te ziek en moeten zonder stress van sancties kunnen genezen. Laat de beoordeling daarvan over aan de huisarts in plaats van de aan de werkgever.
Besparen op kap van zieke mensen… is minister De Block vergeten dat ze ook dokter De Block is?