Sociaal en Zeker!

De regering verstrengt doelbewust de spelregels binnen ons solidair sociale zekerheidssysteem.
Dat heeft voor iedereen gevolgen: 
  • Jongeren: beperking van de inschakelingsvergoeding, …
  • Zieken: lagere uitkeringen, beperken recht deeltijds werk-deeltijds ziek…
  • Werkloosheid: vermindering inkomen onvrijwillig deeltijdse werknemers, afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, vermindering inkomen bij economische werkloosheid, …
  • Einde loopbaan: iedereen moet langer werken, afschaffing pensioenbonus, onmogelijk maken van brugpensioen(SWT), landingsbanen enkel nog mogelijk vanaf 60 jaar, …
  • ...
Wij willen een sociale zekerheid waar jongeren van vandaag ook morgen op kunnen rekenen.