Petities

Via petities probeert de LBC-NVK het beleid bij te sturen. Soms organiseren we zelf petities, vaak ook ondersteunen we de initiatieven van andere organisaties. Hieronder een overzicht...

Laat je stem horen voor ene sociaal Europa!

De Europese Commissie is eindelijk bereid om te luisteren naar haar burgers en werknemers. Ze wil via hen te weten komen hoe we Europa weer socialer kunnen maken.

Op de bres voor sociale rechten!

De vakbonden werkten een plan uit om de sociale rechten centraal op de Europese agenda te plaatsen. Dit plan benadrukt dat de sociale rechten voorrang moeten krijgen op de belangen van de grote ondernemingen en banken.

Strijd mee voor een sociaal Europa:

  • Waardig werk en een rechtvaardige economie
  • Hogere lonen en meer levenskwaliteit
  • Betere bescherming van de werknemer en betere uitvoering van de bestaande arbeidsrechten
  • Gelijke lonen en arbeidsvoorwaarden om komaf te maken met uitbuiting
  • Een degelijke sociale zekerheid en sterke openbare diensten
  • Investeringen voor meer jobs en meer werkzekerheid
  • Gegarandeerde syndicale rechten en garanties voor naleving van deze rechten op de werkplek
Lees meer en teken de petitie op www.socialrightsfirst.eu

Klokkenluiders hebben bescherming nodig!

klokkenluiders
Samen met een groot aantal partnerorganisaties (vakbonden en ngo’s) zet Eurocadres zich in voor de betere bescherming van klokkenluiders. Klokkenluiders zijn mensen (vaak kaderleden) die zware mistoestanden aanklagen en kenbaar maken bij het grote publiek. Heel vaak handelen ze individueel omdat ze aanvankelijk nergens gehoor vonden. Dit maakt hen kwetsbaar. Helaas worden ze nadien vaak door de werkgever, de aandeelhouders en zelfs door eigen collega’s afgewezen, in de hoek gedrukt en afgeschilderd als nestbevuiler.
In die benauwde sfeer plooien ze terug op zichzelf, op een kleine groep medestanders en op kritische onderzoeksjournalisten. Nochtans vaart de samenleving en het algemeen publiek belang wel bij een eerlijke en een open cultuur.
In eerste instantie kiest Eurocadres voor een algemeen wettelijk beschermend statuut en niet voor een strikt sectoraal afgebakende bescherming. Een degelijke bescherming is duidelijk en juridisch afdwingbaar. Met alleen een sectorale benadering riskeren we terecht te komen in een ‘patchwork’ toestand waarin een kat haar jongen niet terug vindt en waar alleen advocatenkantoren beter van worden. Met onderstaande petitie willen we druk uitoefenen op de Europese Commissie om stappen te zetten. Tot nu hield deze de boot af. 

Hervorming PWA

PWA

Teken de petitie voor een kwaliteitsvolle wijkwerking

De regering hervormt het PWA-systeem tot Wijkwerken. Een goede zaak? Niet zoals de Vlaamse regering van plan is.
Het ACV pleit samen met de andere vakbonden voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking. Daarom moeten we het voorstel dat op tafel ligt verbeteren.
Samen met de andere vakbonden start het ACV met een informatiecampagne en vraagt om via een petitie de vakbondswensen te ondersteunen.