Petities

Via petities probeert de LBC-NVK het beleid bij te sturen. Soms organiseren we zelf petities, vaak ook ondersteunen we de initiatieven van andere organisaties. Hieronder een overzicht...

Geen eenzijdige handelsakkoorden zonder sociale rechten

TTIP-Ceta-Tisa en co zijn Europese handelsakkoorden met VS, Canada of meerdere landen. 
Ze zijn op maat gesneden van de multinationale bedrijven en houden te weinig rekening met sociale rechten. Zo stellen ze bv. dat bedrijven de overheden kunnen aanklagen als ze vinden dat (nieuwe) wetgeving hun verdienmodel schaadt. Schending door bedrijven van arbeids-, milieu- en mensenrechten daarentegen worden niet op eenzelfde manier beschermd! De EU wil dus wel juridische privileges voor bedrijven, maar geen afdwingbare rechten voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Dat noemen wij geen eerlijke en duurzame handel.
Daarom willen we de EU onder druk zetten om die logica om te draaien: meer rechten voor wie zwak staat en meer plichten voor wie meer macht en middelen heeft. 
Het ACV zet, samen met meer dan 150 Europese organisaties, mee zijn schouders onder een campagne die hiervoor opkomt. Samen willen we honderdduizenden handtekeningen inzamelen.