Cao 2017-2018

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg

1. Loonmarge

 • 1,1% in bruto-loonsverhogingen

2. SWT Zware beroepen / Nachtarbeid / Lange loopbanen

 • Sector cao nodig
 • 58J 2017/59J 2018

3. Landingsbanen

 • Zware beroepen/nachtarbeid/lange loopbaan
 • Sector cao nodig
 • 55J/25J zware beroepen/nachtarbeid
 • 55J/35J lange loopbaan
 • Bijkomende sectorale vergoeding voor 1/5 vanaf 55 jaar

4. 1/2 en voltijds tijdskrediet met motief

Arbeidsduurvermindering met loonbehoud

5. Opleiding

 • programmatie 5 dagen individueel per jaar en per VTE
 • duidelijke definitie over welke opleiding het moet gaan
 • herbekijken procedures en voorwaarden.

6. Telewerk (structureel en occasioneel)

 • kader vastleggen voor gebruik in bedrijven

7. Glijdende werktijden

 • sectoraal kader

8. Afwijkende arbeidsregimes

 • sectoraal kader

9. Vakbondsafvaardiging

 • aanpassing procedure, grenzen, aantal mandaten, faciliteiten.

10. Tewerkstellingsfonds

 • via bijdrage uit de middelen taxshift
 • paritair beheerd om initiatieven te financieren ter bevordering en/of behoud tewerkstelling, o.a. in het kader van de langere loopbanen van werknemers.

11. Mobiliteit

 • o.a. fietsvergoeding

12. Syndicale premie

 • sectorale afspraken over toepassing

13. Welzijn en psychosociale risico's

 • aanbeveling aan de bedrijven over “recht op onbeschikbaarheid” buiten de werkuren