Wat is PC 200?

Voorstelling - Profiel pc 218
Het ANPCB staat voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. Elk Paritair comité heeft een nummer en voor het ANPCB is dit PC 200.
In een PC overleggen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers over de loon-en arbeidsvoorwaarden dies specifiek voor die sector van toepassing zijn.

Welke werknemers vallen onder PC 200?

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. 
Het PC 200 is bevoegd voor alle bedienden en kaderleden die werken in ondernemingen uit de industriële sector, de handel, de diensten of de landbouw en die toot geen enkel ander PC behoren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met meer dan 440.000 werknemers. Dit wil zeggen dat zowat een derde van alle bedienden van de Belgische privé-sector terug te vinden zijn in het ANPCB. Het overgrote deel van de bedrijven ligt op de as Antwerpen Brussel, wat niet wegneemt dat er ANPCB-bedienden zijn tewerk gesteld in nagenoeg elke gemeente in België. Het ANPCB is ook dé KMO-sector bij uitstek. Het bestaat in hoofdzaak uit kleine en middelgrote ondernemingen.Meer dan de helft (57%) van de werkgevers heeft minder dan 5 werknemers in dienst. 87 % van de werkgevers heeft minder dan 20 werknemers in dienst. 
Bedrijfstakken
Om je een idee te geven van wat er zoal onder dit PC ressorteert, volgt hier onder een greep uit de verschillende bedrijfstakken:
  • callcenters
  • uitzendkantoren
  • informatica
  • toerisme en reisbureau's
  • telecommunicatie
  • consultancy
  • drukkerijen en uitgeverijen
  • bouwsector
Voor een volledig overzicht neem je best contact op met LBC-NVK. 
Medewerkers van de LBC-NVK kunnen altijd voor je uitzoeken of je ook onder dit grote paritaire comité 200 valt. 

Sociaal Fonds ANPCB

kantoorsituaties10
Het sociaal fonds financiert het vormings- en risicogroepenbeleid in de sector via het vormingscentrum Cevora. Daarnaast heeft het fonds als opdracht de aanvullende vergoeding bij het brugpensioen uit te betalen aan de werkgevers. Het komt in sommige gevallen ook tussen bij de betaling van premies aan werknemers die loopbaanonderbreking nemen. 
Sociaal Fonds
Stuiversstraat 8
1000 BRUSSEL
Tel. 02/512.93.36
Fax.02/514.59.94 
www.sfonds218.be 

Bevoegdheidsgebied PC 200 ANPCB

kantoorsituatie
PC 200
Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 05.01.1957 B.S. 10.01.1957
Artikel 1, § 2, punt 62
Voor de werknemers, die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten, en voor hun werkgevers: te weten: de werknemers die in hoofdzaak intellectuele arbeid verrichten en onder geen enkel eigen nationaal paritair comité ressorteren.
N.B. Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden is slechts bevoegd voor de werkgevers die behoren tot de nijverheid, de handel of de landbouw en blijft in werking tot de leden van het paritair comité nr. 200, dat bevoegd is voor alle sectoren met inbegrip van de vrije beroepen en de non-profitorganisaties, benoemd zijn. Op dat moment wordt PC 200 opgeheven.

Transnationale netwerken in de ICT-sector

Europese vlag
Creation of transnational networks and capacity building of European workers representatives and trade unions from the IT and telecoms sector, to improve consultation and information at European Works Councils and Special Negotiating Bodies.
VS/2011/0271
Executive Summary
8 major national trade unions in the European ICT sector (LBC-NVK (BE), ver.di (DE), Unionen (SE), Pro (FI), Prosa (DK), FNV Bondgenoten (NL) Filcams-CIGL (IT) and Comfia-CC.OO (ES)) and Uni Europa, have joint forces in this project to develop a professional EWC coordinators network for the ICT sector and to support employee representatives in leading companies in the sector with the implementation of the new legal framework for EWC’s since the recast EWC directive of 2009.
With this project the partners have provided training to EWC and SNB members as well as to trade union officials (Uni Europa EWC coordinators) who are able and willing to take up a responsibility in supporting the social dialogue and trade union work at the EU level in a specific transnational company. The seminars focused on the legal framework as well as on transnational capacity building and intercultural cooperation, based on the lessons learned during earlier projects in the ICT sector (2008-2010). Seeing the sector and the obvious ICT skills of the representatives, this project also served as an excellent vehicle to evaluate the usefulness of web-based and cloud applications to technically support the EWC and coordinators network. The initial idea of incorporating “open” social media had to be abandoned for reasons of confidentiality. Some of the participating groups will put cloud based solutions in operation to be evaluated after a longer period of practice after the closing of the project.
The long term aim is to establish a self-learning transnational support network of trade union EWC coordinators and EWC and SNB representatives in the Uni Europa ICTS sector.
The ICT services sector is very diverse. A common concern however is that many companies have a less “traditional” approach to labor relations. On the IT side, the sector is dominated by many non-EU based companies having some difficulty to accept the reality of EU social relations. While these companies are working more and more in transnational teams and try to make the national level in the EU redundant, it has proven a challenge to install a real social dialogue at the relevant EU level within the existing legal framework and taking in to account the diverse national customs and traditions that remain very relevant for individual workers.
In total 68 individual key people of EWC steering committees, SNB’s and trade union officials of 12 different member states participated in the seminars. Seeing the involvement of the project partners in the formal Uni Europa ICTS structures, the results of the project have been very positively received by the other organizations in Uni Europa ICTS. The results are structurally embedded in the ongoing workflows of the sector. Immediately following the project, the Uni Europa ICTS sector nominated and confirmed 8 EWC coordinators (HP / HP CDS, Perkin Elmer, IBM, SAP, Tieto, Kodak, TeliaSonera, Getronics). During the next meetings more companies are expected to apply for a coordinator. 
The EWC coordinators network composed of all trade union officers trained during this and the previous project, has been accepted as part of the ongoing sectorial activities of the Uni Europa ICTS sector. This network is now working on a follow up project for advanced training initiatives based on the evaluation of the project and the needs assessment.
Reports back of the participants indicate several EWC agreements are now under renegotiation to incorporate the new legal framework in the agreement. Participating SNB’s have indicated the better focus on the new rights for employee representatives and at least one extra SNB has been requested in a company that qualified for an EWC for many years, but where the workforce had not yet been able to launch the negotiation process. 
In de margin of the project, the EWC coordination has led to the creation of the first European trade union alliance in an IT company, jointly supported by IndustriALL and Uni Europa, focusing on the support for the EWC to evolve from an art. 13 agreement to a real EWC and the installation of a social dialogue at the EU level dealing with the constant structural change in the company.
For more information, please visit http://www.ewc-icts.eu