SWT, het vroegere brugpensioen, in PC 200

Brugpensioen3

Leeftijd en opzeg

In PC 200 hebben oudere werknemers die ontslagen worden tot 31 december 2017 recht op SWT vanaf 60 jaar, mits 5 jaar anciënniteit en 40 loopbaanjaren voor de mannen, 32 voor de vrouwen. Vanaf 2017 wordt de loopbaanvoorwaarde voor vrouwen 33 jaar. 
SWT op 58 jaar kan tot 31 december 2016 mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming en 33 loopbaanjaren met 20 jaar nachtarbeid of in een periode tewerkstelling in een erkend zwaar beroep.

Vergoeding

Als SWT'er ontvang je een werkloosheidsvergoeding en een bijkomende vergoeding, betaald door je werkgever tot je wettelijk pensioen. Het bedrag van de werkloosheidsuitkering is gelijk aan 60% van je brutoloon (het laatst geplafonneerde brutoloon). Daarnaast betaalt de werkgever minimum de helft van het verschil tussen je laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering. 
Wanneer het SWT niet vroeger ingaat dan de leeftijd van 59 jaar, kan je werkgever een deel van de aanvullende vergoeding tot de leeftijd van 60 jaar recupereren bij het sociaal fonds van PC 200.