SWT, het vroegere brugpensioen, in PC 200

Brugpensioen3
SWT  is in de sector nog mogelijk op de leeftijd op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 voor wie werkt in een zwaar beroep of met nachtprestaties, of een loopbaan van 40 jaar kan aantonen. 
Voorwaarde is dat je 10 jaar anciënniteit hebt in de onderneming.