Klein verlet in PC 200

Wanneer je trouwt heb je recht om 3 dagen afwezig te zijn. Dit is 1 meer dan de wettelijke regel. Deze dagen neem je op in de week van de huwelijksdag of in de week die volgt.
Het loon voor die dagen zal op dezelfde manier berekend worden als voor een feestdag. Voor de meerderheid van de bedienden in het APCB die een vast maandloon hebben, wijzigt het loon niet. Onder loon moet verstaan  worden, het loon inclusief alle geldpremies en voordelen in natura die normaal aan je toegekend worden. 
Als deeltijds werknemer heb je op gelijkaardige manier recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de dagen en de periodes die samenvallen met die dagen waarop je  normaal gezien wel had moeten werken.