Bedienden

kantoorsituaties10
Voor bedienden die op eigen kosten en buiten de werkuren een beroepsopleiding volgen, betaalt Cevora – geheel of gedeeltelijk – de inschrijvingskosten terug. 

Je moet uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je komt in aanmerking als je:
  • OF ten hoogste een diploma van het Algemeen Secundair Onderwijs hebt, ongeacht je anciënniteit
  • OF minder dan 1 jaar anciënniteit hebt bij je huidige werkgever (ongeacht je diploma);
  • OF 45 jaar of ouder bent.
Als werkzoekende kan je ook je inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen van Cevora wanneer je op het ogenblik van het ontslag minimum 5 jaar lang zonder onderbreking aan de slag was in PC 218 en je minder dan 1 jaar geleden bent ontslagen. Je mag dan ten hoogste een diploma van het Algemeen Secundair Onderwijs hebben. 

Je krijgt het inschrijvingsgeld en de examenkosten eerste zittijd terugbetaald tot max. € 375 
per persoon per jaar, ongeacht het aantal gevolgde opleidingen. Voor taalcursussen geldt een bijkomende beperking van max. € 7 per gevolgd lesuur. 

Welke opleiding?

Het moet gaan om opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van PC 218. Maar dit gaat heel ruim. Heel wat opleidingen in het volwassenenonderwijs komen aan bod. 

Formulieren

Via de LBC-NVK kun je de nodige formulieren tot aanvraag van terugbetaling van de inschrijvingskosten voor je opleiding aanvragen.
Doe je aanvraag tot terugbetaling best vooraf. Dan weet je meteen of je gekozen opleiding in aanmerking komt voor terugbetaling door Cevora. Je kan de formulieren hier downloaden of aanvragen via Cevora.