Ondernemingen

Geld munten3
Elke werkgever die tot PC 200 behoort kan een premie aanvragen voor een opleiding die hij voor bedienden van 45 jaar of ouder organiseert. Bovendien kunnen er ook premies worden aangevraagd voor bedienden jonger dan 45 jaar op voorwaarde dat de onderneming een opleidingsplan heeft laten registreren in het kader van de sectorale cao. 
De opleidingen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • rechtstreeks verband houden met je functie; 
  • niet volledig bedrijfseigen zijn: ze mogen bijvoorbeeld niet enkel gaan over het bedrijf zelf of over een specifiek product van de firma. Leveranciersopleidingen komen evenmin in aanmerking.
premies ondernemingen + 55 jaar
per dag per halve dag taalopleidingen
registratie opleidingsplan € 80 € 40 € 14 per uur
geen registratie opleidingsplan € 40 € 20 € 7 per uur

 
premies ondernemingen - 45 jaar

per dag per halve dag taalopleidingen
registratie opleidingsplan € 40 € 20 € 7 per uur
geen registratie opleidingsplan / / /

Je werkgever heeft dus geen enkel argument waarom hij je niet voldoende aan opleiding zou laten deelnemen.