Vorming in PC 200

Maak gebruik van je recht op vorming in paritair comité 200!

Vormingsaanbod
Medewerkers van zo’n 55.000 bedrijven uit de dienstensector (groothandel, media, transport & logistiek, uitzendkantoren enz.) hebben een individueel recht op 4 dagen opleiding en vorming tijdens de werktijd (+ 1 dag daarbuiten) in de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2017.
Je werkgever kan hiervoor een opleidingsplan opstellen in overleg met de vakbondsafvaardiging en laten registreren bij het sociaal fonds. In zo’n opleidingsplan leggen werkgevers en werknemers afspraken vast, zoals de spreiding van de opleidingsdagen in de tijd en over de werknemers. Een opleidingsplan maakt duidelijk wie welke opleiding wanneer volgt. Werkgevers betalen 0,23% van hun loonmassa aan een sociaal fonds, dat de opleidingen van CEVORA financiert. CEVORA is de sectorale opleidingsinstelling en biedt zo’n 900 gratis opleidingen aan. Jaarlijks volgen ruim 100.000 werknemers een opleiding bij CEVORA.
Als je van de werkgever geen voorstel voor opleiding hebt gekregen, is er nu een kans om alsnog je opleidingsdagen aan te vragen. Dit kan tot 31 maart 2017. Breng je werkgever op de hoogte dat je gebruik wil maken van je recht op vorming. Hij heeft dan tot 30 april om je een voorstel te doen. Krijg je geen voorstel dan kan je zelf een keuze maken uit het aanbod van CEVORA of heb je recht op vier dagen extra vakantie. Maar dit recht vervalt als je geen schriftelijk verzoek tot opleiding doet. Je kunt daarbij gebruik maken van het onderstaande model:
Plaats en datum
Onderneming
Naam verantwoordelijke
Adres van de onderneming 
Betreft: opleidingsdagen in het kader van de cao

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Tot nu toe zijn er geen collectieve afspraken gemaakt over de invulling van de vier opleidingsdagen zoals voorzien in de cao. Ik kreeg ook geen individueel voorstel van u. Met deze brief wil ik u dan ook vragen om de vier opleidingsdagen concreet in te vullen. Ik zou gebruik willen maken van mijn recht op opleiding.

Met de meeste hoogachting,

Naam en adres van de aanvrager

Om er zeker van te zijn dat je nadien ook een concreet bewijs in handen hebt van je aanvraag, kan je best de werkgever laten tekenen voor ontvangst van de brief. Je kunt ook overwegen om de brief aangetekend te versturen.
Maak dus gebruik van je rechten! Je hebt er als werknemer alleen maar voordeel van. Opleiding vergroot je kansen, zowel binnen als buiten de onderneming. 
Vorming is voor de LBC-NVK een prioriteit. Als werknemer heb je alle baat bij vorming. Het vergroot je kansen, zowel binnen als buiten de onderneming. 
Voor meer informatie over vorming in PC 200 kan je terecht bij de vakbondsafgevaardigde in je onderneming of op je LBC-NVK-secretariaat.

Bijblijven door bij te leren

Vormingsfonds
Meer info?
  • Bij 'vormingsaanbod' vind je meer informatie over het aanbod van Cevora
  • Bij 'financiële steun' lees je meer over de premies en subsidies (voorwaarden, procedures)
  • Voor LBC-NVK-leden worden alle 'vormingsafspraken' netjes op een rijtje gezet.
  • LBC-NVK-militanten vinden bovendien nog hulpinstrumenten om in hun bedrijf een bedrijfseigen opleidingsplan op te stellen. 
Inloggen
LBC-NVK-leden en -militanten loggen best in om toegang te krijgen tot de bovengenoemde leden en/of militanteninformatie. Het loont de moeite! 

Vragen of opmerkingen?

LBC-NVK 
Peter Bakema
Sudermanstraat 5 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.87.91