Vorming in PC 200

Maak gebruik van je recht op vorming in paritair comité 200!

Vormingsaanbod
Aantal dagen 
In 2018 heeft iedereen recht op 2 opleidingsdagen. Die dagen vallen tijdens de arbeidstijd. Daarnaast heb je buiten de arbeidstijd recht op 1 extra opleidingsdag naar keuze uit het aanbod van CEVORA. Je werkgever kan in bepaalde gevallen een opleidingsplan laten goedkeuren en registreren. Op die manier kan het opleidingsrecht van bepaalde werknemers overgedragen worden in functie van de behoeften. 
Soort opleiding 
De opleidingsdagen moet je gebruiken om je beroepsbekwaamheid te verhogen. Concreet gaat het om beroepsopleidingen die worden aangeboden door CEVORA of om door CEVORA erkende opleidingen. Ten slotte kan het gaan om door de ondernemingen of sectoren of andere opleidingsverstrekkers georganiseerde opleidingen. 
Vergoedingen 
Als je opleiding buiten de arbeidstijd plaatsvindt, moet je werkgever je een gelijke compensatie in arbeidstijd toekennen. 
Verplaatsingskosten zijn voor rekening van je werkgever. Voor de extra opleidingsdag buiten de arbeidstijd ontvang je een premie van 40 euro als tegemoetkoming in de verplaatsings- en opleidingskosten. 
Procedure opleidingsdagen 
Je werkgever moet je vóór 1 juni 2018 een voorstel doen over de besteding van de opleidingsdagen. 
Indien niet, moet je vóór 1 september een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever, waarin je hem herinnert aan je recht op opleiding. 
Je werkgever moet vervolgens vóór 1 oktober 2018 schriftelijk aan je meedelen hoe hij de opleidingsdagen wenst te besteden binnen de geldigheidsduur van de cao. Als je werkgever niet op je vraag is ingegaan of als hij geen of niet alle opleidingsdagen heeft aangeboden, kan je de dagen opnemen als betaald verlof of een eigen keuze maken uit het aanbod van CEVORA. Je moet in dit laatste geval een verzoek aan CEVORA richten. Lees meer op www.cevora.be.
Toekomst?
Vakbonden en werkgevers hebben zich geëngageerd om dit jaar werk te maken van een nieuwe cao die de vormingsrechten in de sector kan versterken. Zeker in het kader van de digitalisering van taken en jobs is dit voor ons een absolute prioriteit.
Voor meer informatie over vorming in PC 200 kan je terecht bij de vakbondsafgevaardigde in je onderneming of op je LBC-NVK-secretariaat.

Bijblijven door bij te leren

Vormingsfonds
Meer info?
  • Bij 'vormingsaanbod' vind je meer informatie over het aanbod van Cevora
  • Bij 'financiële steun' lees je meer over de premies en subsidies (voorwaarden, procedures)
  • Voor LBC-NVK-leden worden alle 'vormingsafspraken' netjes op een rijtje gezet.
  • LBC-NVK-militanten vinden bovendien nog hulpinstrumenten om in hun bedrijf een bedrijfseigen opleidingsplan op te stellen. 
Inloggen
LBC-NVK-leden en -militanten loggen best in om toegang te krijgen tot de bovengenoemde leden en/of militanteninformatie. Het loont de moeite! 

Vragen of opmerkingen?

LBC-NVK 
Peter Bakema
Sudermanstraat 5 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.87.91