Bedienden

  • Cevora organiseert doorlopend gratis algemene en sectorspecifieke opleidingen. Deze korte opleidingen (doorgaans 1 à 3 dagen) zijn praktijkgericht. Het aanbod kan je bekijken op www.cevora.be
  • Je kan als werknemer ook op eigen initiatief in je vrije tijd een opleiding volgen bij Cevora. Je kan dan uit het Cevora-aanbod een kosteloze training kiezen. Meer nog: je krijgt van Cevora een forfaitaire vergoeding  van 40 euro voor je opleiding. De opleidingen worden ’s avonds of op zaterdag georganiseerd. 
  • Ook als je kiest voor een andere opleiding in je vrije tijd buiten het aanbod van Cevora, kan je als bediende per schooljaar een tussenkomst krijgen tot 375 euro. Voorwaarde is dat de opleiding een meerwaarde biedt op professioneel vlak in de sector en dat je ten hoogste een diploma hoger middelbaar onderwijs bezit of dat je minder dan één jaar anciënniteit hebt of dat je 45 jaar of ouder bent.