Trainers

Vorming blijft aan belang winnen. Dat houdt niet alleen een opdracht in voor werknemers, maar ook voor hun opleidingsverantwoordelijken, trainers en begeleiders. Voor hen organiseert Cevora korte en praktische opleidingen om werk te maken van vorming en een vormingsbeleid in de onderneming. 
Meer informatie vind je op www.cevora.be