Werkzoekenden

Gekwalificeerde kandidaten vinden is voor sommige functies erg moeilijk. Daarom organiseert Cevora intensieve opleidingen voor werkzoekenden. Deze opleidingsprojecten lopen in nauwe samenwerking met de sociale partners, VDAB, FOREM, Bruxelles Formation,... Bijna 75% van de cursisten vindt na afloop van de opleiding een job. 
  • De opleidingen zijn sterk praktijkgericht. Ze omvatten een theoretisch gedeelte (gemiddeld 3 tot 4 maanden) en een onbezoldigde stage van 4 tot 6 weken in een onderneming. Deze stage biedt de cursist de kans om zich in te werken in de functie. Tijdens de stage kan de werkgever de cursist aan het werk zien en zijn/haar kwaliteiten evalueren. Na afloop van de stage kan het bedrijf de kandidaat aanwerven. 
  • De instapvoorwaarden van deze opleidingen zijn vaak niet mis. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Indien je kan aantonen dat je over voldoende ervaring of kennis beschikt, zonder dat je daarom het gevraagde diploma bezit, kom je ook in aanmerking voor de opleidingen. Als je toch problemen ondervindt om in de opleidingen te stappen, laat het ons dan weten.