Specifiek

Wat niet direct in het opleidingsplan hoeft, maar waar wel raadpleging en discussie over dienst te zijn: specifieke vormingsinspanningen voor nieuwe medewerkers (het gaat hier ruimer, dan over de enge onthaalverplichting).
Via de discussies over het bedrijfsspecifiek opleidingsplan kun je op termijn komen op de terreinen van functieclassificatie, competentiebeheer, de inspanningen voor risicogroepen, domeinen die zeer sterk gelieerd zijn aan het vormingsthema. 

Vragen of opmerkingen?

LBC-NVK 
empty
Sudermanstraat 5 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.87.91