Vormingscao

Al meer dan 10 jaar levert PC 200 inspanningen voor vorming en opleiding. Om de twee jaar worden de afspraken bijgestuurd en verbeterd.
De afspraken op een rijtje:

4 dagen

De werkgevers verbinden er zich toe om 4 dagen opleiding toe te kennen in de looptijd van de cao (=2 jaar). Uiteraard moeten de afspraken en de timing van een mogelijk opleidingsplan, gerespecteerd worden. Opgelet! Deeltijdse werknemers krijgen 4 dagen in verhouding tot hun arbeidsprestaties. Werknemers in opzeg of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minder dan 1 jaar zijn uitgesloten.

Bijkomende dag

Daarnaast kent de cao een recht toe op een bijkomende dag beroepsopleiding. Deze opleiding moet plaats hebben buiten de arbeidstijd en kan dus ook doorgaan 's avonds of in het weekend. Het gaat om één dag beroepsopleiding die door Cevora gegeven wordt. De bediende doet zijn aanvraag rechtstreeks bij Cevora en het is de werknemer die een opleiding kiest. Hij kan ook kiezen om geen gebruik te maken van het aanbod.

Premie

Per volledige bijkomende opleidingsdag die hij volgt, ontvangt de bediende van Cevora een premie van 40 €, die dient als tegemoetkoming in de opleidings- en verplaatsingskosten. Deze dag komt echter op geen enkele manier in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Hoe kan je nu beroep doen op de 4 opleidingsdagen?

Je werkgever heeft de verantwoordelijkheid om deze aan te bieden tijdens de werkuren. Indien er van de  4 dagen ook opleidingsdagen buiten de werkuren doorgaan, moeten deze uren, dagen terug gerecupereerd kunnen worden. Overurentoeslag is echter niet van toepassing. Daarnaast komen ook mogelijke verplaatsingskosten ten laste van de werkgever. Uiteraard maak je hierover best vooraf duidelijke afspraken met de werkgever.

Opleidingsplan

Ofwel opteert de onderneming om een opleidingsplan op te stellen waarin aangeduid wordt welke afdelingen welke opleidingsdagen krijgen. Ofwel doet de werkgever iedere individuele bediende een voorstel over de invulling van de 4 opleidingsdagen.

Individueel

Is er geen voorstel tot concrete invulling van de opleidingsdagen voorzien door de werkgever, dan moet elke bediende die recht wil hebben op de dagen een brief sturen naar zijn werkgever waarin hij zijn recht op de opleidingsdagen aanvraagt. Dit moet je doen voor 31 maart. Je werkgever moet je dan voor 30 april schriftelijk een voorstel doen tot invulling van de resterende opleidingsdagen. Wanneer de werkgever de gemaakte afspraken in het opleidingsplan niet nakomt of niet tijdig reageert op de vraag van de werknemer, dan kan je de resterende dagen laten omzetten in dagen betaald verlof of je op eigen initiatief inschrijven voor opleidingsdagen bij Cevora.

Goed om te weten

LBC-NVK-militanten vinden in deze rubriek extra informatie over de aanpak van een bedrijfseigen opleidingsplan (registreren/inloggen).