Internationaal vakbondswerk bij callcenters

Internationale actiemaand

Contactcenter-smiley groen groot
Jaarlijks organiseert de Uni Global Union, de internationale dienstenvakbond waarbij LBC-NVK is aangesloten, een wereldwijde campagne in de sector van de contactcenters. Sinds 2006 wordt jaarlijks een andere invalshoek gekozen om de problemen in de contactcenters aan te kaarten. Telkens worden medewerkers, werkgevers en publieke opinie geconfronteerd met de vaak moeilijke arbeidsomstandigheden in deze sector.

Actiemaand oktober 2013

LBC-NVK geeft aftrap Uni-campagne 'Haal je loon uit de koelkast'


Zoals in heel wat andere Europese landen staat het loon van de werknemers onder druk. In België heeft deze situatie zich vertaald in de oplegging van een loonnorm van 0% voor 2013-2014. Desondanks blijven de werkgevers steeds méér vragen. Dit is in het bijzonder het geval in de sector van de callcenters waar de eisen alsmaar hoger en de arbeidsvoorwaarden steeds lastiger worden.
De bedrijven moeten 7 dagen op 7 draaien, bij voorkeur dag en nacht! De werknemers moeten alsmaar sneller en flexibeler zijn. Bovendien hangt de dreiging van eventuele delokaliseringen (naar lageloonlanden) permanent boven hun hoofd. De internationale solidariteit tussen vakbonden zal hier dus een zeer belangrijke rol te spelen hebben als wij dit soort praktijken willen bestrijden.
Samen met de internationale sectorvakbond Uni voert de LBC-NVK daarom actie in de callcenters. In de week van 22 oktober zullen vakbondsmilitanten in de verschillende callcenters de problemen van de lage lonen in combinatie met de hoge werkdruk aanhalen. 
Met een bezoek aan B-Connected, één van de vele callcenters in ons land, trapte de LBC-NVK op 22 oktober de actieweek op gang.
Meer info vind je in het persbericht dat verspreid werd in aanloop naar de actiedag. 

Actiemaand oktober 2012

Neen tegen stress, ja voor kwaliteitsvolle jobs

Op maandag 22 oktober 2012 gaven de vakbonden de aftrap voor een actieweek in de contactcenters met de boodschap: "Neen tegen stress, ja voor kwaliteitsvolle jobs". Tijdens het startmoment aan de ingang van Stefanini was er ook een delegatie van ACV-Transcom aanwezig. Beide ACV-delegaties zijn van oordeel dat syndicale sollidariteit tussen de contactcenters een absolute noodzaak is.
ACV TRANSCOM en LBC-NVK bundelen ook de komende dagen hun krachten. In het kader van de actieweek en onder de vleugels van UNI bezocht een delegatie van beide bonden ook de medewerkers van het contactcenter bij Belgacom en Scarlet.
Werknemers uit de contactcenters hebben veel stress. Volgens de meest recente studie, gepubliceerd door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, hangt de grote stress samen met de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. En ook met burn-out en met het verlangen om een andere baan te vinden.
Wat stelt de vakbond vast?
  • Er is nog altijd veel personeelsverloop. Dat heeft te maken met de beperkte aantrekkingskracht van de job en de sector.
  • Er worden goedkope contracten afgesloten met opdrachtgevers om zoveel mogelijk werk binnen te rijven. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Opdrachtgevers delen de lakens uit, leggen te strakke 'scripts' op en geven weinig tijd om een telefoongesprek te voeren. Dat vergroot de stress.
  • Deze sector kan zich niet goed ontwikkelen zolang er geen goed evenwicht is tussen kwaliteit en kwantiteit en tussen welzijn en prestaties.
Toch zijn er volgens de studie en volgens ons simpele oplossingen
  • Meer gerichte opleidingen voor operatoren en een duidelijke omkadering
  • Loopbaanplannen ontwikkelen
  • Rekening houden met de voorkeuren van de werknemers bij de planning
  • 'Call-backs' beter plannen
  • Verbieden dat de opdrachtgever zich moeit.
Wereldwijde actieweek contactcenters
Daarom organiseren de vakbonden, samen met de werelddienstenvakbond UNI een actieweek. Om de problemen in de sector nogmaals aan de kaak te stellen.
Met deze actieweek willen we:
  • Werk maken van een beter sociaal overleg over de werkomstandigheden van het contactcenterpersoneel.
  • En onze solidariteit tonen met het personeel van contactcenters wereldwijd.
Downloads

Actiemaand oktober 2011

Internationaal contactcenters UNI

Quality jobs is quality service  

Uni Global Union, de wereldvakbond waar LBC-NVK bij is aangesloten vraagt jaarlijks middels een campagne aandacht voor de sector van de contact centers. Dit jaar draait het om kwaliteitsvolle dienstverlening voor werkgever en werknemer.
In veel landen is het niet zo vanzelfsprekend om aan vakbondswerk te doen. Onder druk van politici en werkgevers is het vaak bijzonder moeilijk om te vechten voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De LBC-NVK ondersteunt dan ook de inspanningen van vakbondsmilitanten om overeenkomsten af te sluiten met werkgevers en overheden. Gelukkig is er in ons land een overlegcultuur in de grotere ondernemingen. Maar ook hier is nog veel voor verbetering vatbaar.
Meer lezen over de campagne van de UNI?

Actiemaand oktober 2010

Internationaal campagnes 2010

Neen aan de borrelnootjes!

In contactcenters werden sensibiliseringsacties gehouden rond de evolutie van de lonen. Werknemers uit de contact centers kregen tien minuten extra pauze om mee te doen aan de campagne, met vakbondsafgevaardigden te praten en het recht op een eerlijk loon te verdedigen.
Heel wat werknemers in contactcenters hebben immers een erg laag loon of werken deeltijds. Ze verdienen soms minder loon dan de armoederisicogrens. Het aandeel van het brutomaandloon in de vergoeding staat almaar meer onder druk. De globale beloning wordt meer en meer afhankelijk van de prestaties.
Het campagnemateriaal werd door de militanten op de werkvloer gebracht. Dat leidde tot toffe gesprekken met de collega’s. Belangrijk waren de resultaten die bereikt werden door overleg met de werkgevers via de ondernemingsraad, het comité voor preventie en de vakbondsafvaardiging.
Een kleine greep uit vele positieve resultaten: over monitoring werden afspraken in arbeidsreglement gemaakt, ergonomie kreeg meer aandacht,  flexibiliteitsregelingen werden onderhandeld en uitzendarbeidcontracten werden sneller omgezet in vaste contracten. Op enkele jaren tijd maakte deze sector een hele evolutie door, mede door de campagnes die een stimulans vormden om tot beter overleg en meer collectieve afspraken te komen…

Actiemaand oktober 2009

Internationaal campagnes 2009

Need more hands

Om het werk aan te kunnen hebben de medewerkers van een contact centers vaak meer dan twee handen nodig… De campagne vroeg meer aandacht voor de moeilijke arbeidsomstandigheden van het personeel in de contactcenters. Ook bij Belgacom werd campagne gevoerd. 

Actiemaand oktober 2007

Internationaal campagnes 2007

Kill secret monitoring

Het 'monitoren' (meeluisteren door de werkgever en/of klant) is aanvaardbaar  in het kader van opleiding en vorming. Misbruiken moeten echter worden bestreden. De campagne vroeg expliciet aandacht voor dit specifieke contactcenterthema. 

Actiemaand oktober 2006

Internationaal campagnes 2006

Stop the boss

Deze campagne stond in het teken van de vele stressfactoren die de job van een callcentermedewerker bemoeilijken (hoge werkdruk, onzekere contracten, omgevingsfactoren, houding van consument,….). Kortom, een allesomvattende probleemsituering.