Berdrijven Contactcenters

Even voorstellen

Binnen de dienstensector wil de LBC-NVK bijzondere aandacht geven aan de medewerkers van de contactcenters. Het is een sector in volle groei. De vakbond ijvert voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden en tracht tegelijk ook mee te werken aan een beter imago van de sector.
In de schoot van LBC-NVK is een werkgroep contactcenters actief: een groep enthousiaste vakbondsafgevaardigden uit verschillende bedrijven komt regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen, de evolutie in de sector te bespreken of om campagnes en acties uit te werken.
Werknemers uit de contact centers vallen meestal onder toepassing van de cao's van het aanvullend nationaal paritair comité (PC 200). Zeker de contactcenters die opdrachten uitvoeren voor derden behoren hiertoe. In tal van ondernemingen zijn vakbondsmilitanten actief. Zij zorgen voor informatie en bijstand. Via overleg in de ondernemingen is er al heel wat bereikt. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Elke werknemer kan bij LBC-NVK terecht met vragen en/of suggesties. Dat kan via een LBC-NVK-secretariaat of via een online contactformulier.
Cover groot Wij nemen het op voor u
In de folder 'Wij nemen het op voor jou' lees je alles over het belang van vakbondswerk in de sector van de contactcenters. 
Lees meer
campagnelogo callcenteractie
Al verschillende jaren protesteren de vakbonden op wereldvlak luidop tegen de verslechterende werkomstandigheden van de werknemers in de callcenters. Onder impuls van UNI ICTS (de wereldvakbond van werknemers uit telecombedrijven en callcenters) wordt ieder jaar in oktober een speciale actieweek georganiseerd.
Lees meer

Internationaal vakbondswerk

Zoals in heel wat andere Europese landen staat het loon van de werknemers onder druk. Niet in het minst in de sector van de callcenters waar de eisen alsmaar hoger en de arbeidsvoorwaarden steeds lastiger worden.
Lees meer
Homepage Subsectoren contactcenters
Op maandag 22 oktober 2012 gaven de vakbonden de aftrap voor een actieweek in de contactcenters met de boodschap: "Neen tegen stress, ja voor kwaliteitsvolle jobs". Tijdens het startmoment aan de ingang van Stefanini was er ook een delegatie van ACV-Transcom aanwezig. Beide ACV-delegaties zijn van oordeel dat syndicale sollidariteit tussen de contactcenters een absolute noodzaak is.
Lees meer
Internationaal contactcenters UNI
Uni Global Union, de wereldvakbond waar LBC-NVK bij is aangesloten vraagt jaarlijks middels een campagne aandacht voor de sector van de contact centers. Dit jaar draait het om kwaliteitsvolle dienstverlening voor werkgever en werknemer.
Lees meer
Internationaal campagnes 2010
In contactcenters werden sensibiliseringsacties gehouden rond de evolutie van de lonen. Werknemers uit de contact centers kregen tien minuten extra pauze om mee te doen aan de campagne, met vakbondsafgevaardigden te praten en het recht op een eerlijk loon te verdedigen.
Lees meer
Internationaal campagnes 2009
Om het werk aan te kunnen hebben de medewerkers van een contact centers vaak meer dan twee handen nodig… De campagne vroeg meer aandacht voor de moeilijke arbeidsomstandigheden van het personeel in de contactcenters.
Lees meer