Welkom bij de uitzendkantoren

LBC-NVK ijvert voor een constructief sociaal overleg in de uitzendkantoren. De sector groeit spectaculair: in 2014 telde België 184 ondernemingen en 9.480 vaste werknemers. Deze bedrijven stelden in datzelfde jaar ruim 360.000 uitzendkrachten te werk.
Geen wonder dat de vakbond hier graag als gesprekspartner wil fungeren. 
De belangrijkste uitzendkantoren hebben tijdens de crisisperiode, meestal in overleg met hun sociale partners via onderhandelde maatregelen, een arbeidsduurverkorting of loopbaanonderbreking ingevoerd.

LBC-NVK-werkgroep

De jongste jaren organiseerde LBC-NVK meetings met vakbondsafgevaardigden van de uitzendkantoren waar reeds een vakbondswerking bestond. Deze meetings kregen stilaan het karakter van een subsectoraal overleg. Er werd besloten om een werkgroep op te richten voor en door vakbondsafgevaardigden van de uitzendkantoren. 
Deze werkgroep wil samen met de werknemers uit de sector bouwen aan een vakbondsvisie m.b.t. de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de uitzendkantoren.
Neem vrijblijvend contact op met Robert Veekman, LBC-NVK-secretaris Uitzendkantoren.

Uitdagingen voor de werkgroep

Een vijftal uitdagingen staan centraal:
1. Via constructief overleg binnen het ACV aan te tonen dat deze groeiende sector nood heeft aan ondersteuning.
2. Gezamenlijk gemeenschappelijke oplossingen vinden voor veel voorkomende problemen eigen aan de sector. 
Noem het een vorm sectorregularisatie. Wanneer immers voor alle uitzendkantoren dezelfde spelregels gelden, zal het voor iedere werknemer beter werken zijn.
Welke knelpunten willen we in de sector aanpakken:
  • Werkdruk
  • Lage anciënniteit
  • Werkplezier/motivatie 
  • Hoog personeelsverloop 
Verder is de dienstencheque ook een belangrijk aandachtspunt.
3. Uitgroeien naar een volwaardig sectoroverleg binnen het Paritair Comité 218 (denk aan afgevaardigden in gewestelijke en nationale LBC-NVK-belangengroepen).
4. De visie van deze subsector laten doordringen bij Federgon. 
LBC-NVK is van mening is dat er te weinig rekening wordt gehouden met de specifieke problemen waarmee de uitzendconsulenten worden geconfronteerd. Ze worden maar al te vaak overgelaten aan de kortzichtige, strategische benadering van de sector door hun directies, die enkel is gebaseerd op het maximaliseren van de winstmarge van de uitzendkantoren.
5. Reageren op de media, de publieke opinie, op markante uitspraken, stellingen die regelmatig te pas en te onpas de wereld worden ingestuurd. 
Kortom, een sensibiliserende rol spelen.