Voorstelling - Profiel pc 218

Wie hoort thuis in PC 200?

Sectorinfo op maat!

Werk jij als bediende in PC 200? 
Dan vind je hier alle informatie over je rechten als werknemer in deze sector. PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).
Op deze website vind je informatie over al wat met je werksituatie te maken heeft:

Nieuwsbrief en sectorpublicaties

Actualiteit

LBC-NVK 3
De werkgevers blijven zich verstoppen achter een federale regering die springt wanneer zij roepen. Tegelijkertijd sneuvelen de jobs met heelder bossen, met ING als jongste en zeer droevige voorbeeld. En in sommige steden speelt de politiek het klaar om activiteiten van algemeen nut te commercialiseren en uit te besteden aan privébedrijven. 
Lees meer