Voorstelling - Profiel pc 218

Wie hoort thuis in PC 200?

Sectorinfo op maat!

Werk jij als bediende in PC 200? 
Dan vind je hier alle informatie over je rechten als werknemer in deze sector. PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).
Op deze website vind je informatie over al wat met je werksituatie te maken heeft:
Geld munten3
Vanaf 1 januari 2015 stijgen de lonen in het aanvullend paritair comité, PC 200 met 0,03% door de jaarlijkse indexering. Deze minimale verhoging is van toepassing op de baremalonen en de effectief betaalde lonen.
Lees meer

Nieuwsbrief en sectorpublicaties

Info 200
Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!
Lees meer
Info218-2011_cover
Info 218
Lees meer
Loon en arbeidsvoorwaarden brochure homepage
Zakboekje PC 218
Lees meer
In paritair comité 200 (Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden) hebben de vakbonden een akkoord bereikt voor de cao 2015-2016.
Lees meer
Functieclassificatie
Op 1 april 2015 werd het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) effectief opgericht. Meteen wordt dit ook het grootste Paritair Comité, door de integratie van alle werknemers uit het PC 218. Hierbij zijn meer dan 440.000 bedienden betrokken. Deze operatie is het sluitstuk van een jarenlang proces. 
Lees meer

Actualiteit

Stress2
Enquête in dienstensectoren legt pijnpunten bloot.
Lees meer
sociaal overleg
In PC 200 overhandigden de vakbonden op 7 mei hun eisenbundel aan de werkgever.
Lees meer
Vormingsaanbod
Maak nog voor 31 maart afspraken met je werkgever over je vier vormingsdagen.
Lees meer
Vormingsaanbod
De nieuwe wetgeving over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst legt ook een aantal nieuwe regels rond outplacement vast.
Lees meer
campagne contactcenters
Onder de vlag van UNI Europa pleit LBC-NVK in België van 20 tot 25 oktober onder het motto “My Union lights me up” voor een betere syndicale vertegenwoordiging voor alle werknemers van de callcenters.
Lees meer