Voorstelling - Profiel pc 218

Wie hoort thuis in PC 218?

Sectorinfo op maat!

Werk jij als bediende in PC 218? 
Dan vind je hier alle informatie over je rechten als werknemer in deze sector. PC 218 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met om en bij de 50.000 bedrijven en bijna 350.000 bedienden - bijna een derde van alle bedienden in de Belgische privé-sector! (Twijfel je: check je loonfiche of individuele jaarrekening).
Op deze website vind je informatie over al wat met je werksituatie te maken heeft:
Geld munten3
Vanaf 1 januari 2015 stijgen de lonen in het aanvullend paritair comité, PC 218 met 0,03% door de jaarlijkse indexering. Deze minimale verhoging is van toepassing op de baremalonen en de effectief betaalde lonen.
Lees meer

Nieuwsbrief en sectorpublicaties

hoofding digitale nieuwsbrief 218
Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!
Lees meer
Info218-2011_cover
Info 218
Lees meer
Loon en arbeidsvoorwaarden brochure homepage
Zakboekje PC 218
Lees meer
kantoorsituaties6

Goed werk, een sterk merk, ook in de dienstensectoren

Vul de enquête in!

Inzetten op goede loon- en arbeidsvoorwaarden is onze kernopdracht als vakbond. Onze délégués ijveren dag in dag uit voor ‘goed' werk voor alle collega’s in hun onderneming. 
Maar het 'werk' verandert. Zowel de inhoud ervan als de manier waarop is lang niet meer dezelfde als 20 jaar geleden. ‘Het Nieuwe Werken’ is een begrip geworden waar personeelsmanagers graag mee uitpakken. En ook op het vlak van verloning zijn heel wat nieuwe ideeën gangbaar geworden. 
Als moderne vakbond met een blik op de toekomst wil de LBC-NVK inspelen op en rekening houden met de veranderingen. We zoeken antwoorden op de vele nieuwe uitdagingen die er zijn voor werknemers. Ook in de veranderde omstandigheden willen we garanties bieden voor ‘een goede job’ voor iedereen, binnen en buiten de dienstensectoren. Want niet al wat nieuw is blijkt een verbetering te zijn voor de werknemers. 
Hoog tijd voor een goed onderbouwde visie om de komende jaren ‘goed werk’ in de dienstensectoren mogelijk te maken. 
Daarom start de LBC-NVK met een groot onderzoek naar wat onze leden echt belangrijk vinden om te kunnen spreken van ‘goed werk’. Onze enquête bouwen we op rond de thema’s combinatie van werk en vrije tijd, mobiliteit, Het Nieuwe Werken, arbeidstijd en arbeidsherverdeling en tenslotte ook inkomen. Daarmee raken we al een heel eind op weg om onze visie op goed werk concreet te maken. 
Neem even de tijd om je stem te laten horen en vul onze enquête in. Het duurt niet langer dan 10 minuutjes. Zo zorg je mee voor goed werk in de dienstensectoren, voor jezelf en voor je collega’s. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking! Uiteraard garanderen we je een vertrouwelijke verwerking van alle ingevulde gegevens. 

Actualiteit

Vormingsaanbod
Maak nog voor 31 maart afspraken met je werkgever over je vier vormingsdagen.
Lees meer
Vormingsaanbod
De nieuwe wetgeving over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst legt ook een aantal nieuwe regels rond outplacement vast.
Lees meer
campagne contactcenters
Onder de vlag van UNI Europa pleit LBC-NVK in België van 20 tot 25 oktober onder het motto “My Union lights me up” voor een betere syndicale vertegenwoordiging voor alle werknemers van de callcenters.
Lees meer
TP Vision
TP Vision, het vroegere Philips Brugge, haalt voor de tweede maal de hakbijl boven. Ze willen over een looptijd van 1 jaar 40% van het huidige personeel afdanken.
Lees meer
mediahuis
De vakbondsafgevaardigden van Mediahuis vinden dat de onderneming haar werknemers flink schoffeert. Mediahuis is de uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg.
Lees meer