Actualiteit in PC 226

Lummen, een nieuw begin voor UPS?

ups
UPS bouwt een nieuw center in Lummen. Dit zal de extra groei in de sector opvangen maar ook een stuk van het bestaande volume van Diegem overnemen (Preload en Twilight). Het centrum in Lummen zal volgens het plan van de directie niet uitsluitend bemand worden door UPS’ers maar uitsluitend door sub-contracters. 
Als jullie personeelsvertegenwoordigers kunnen wij hier niet mee akkoord gaan want:
  • Door het verdwijnen van het volume in Diegem komen er jobs in Diegem in gevaar.
  • Door het uitsluitend werken met sub-contractors zal er een loonconcurrentie ontstaan tussen Diegem en Lummen. De werknemers daar zullen te werk gesteld zijn aan andere/slechtere werkomstandigheden. Dit zal de tewerkstelling in Diegem verder onder druk zetten.
  • De werknemers in Lummen hebben ook recht op een deftig contract. 
  • Dit is een mogelijk eerste stap om de UPS aanwezigheid af te bouwen en met subcontracters te werken in alle diensten.
Daarom vragen wij:
  • Een werkzekerheidsgarantie voor de werknemers in Diegem en Luik. 
  • Een zekerheid dat de functies die nu in Diegem bestaan niet afgebouwd worden.
  • UPS contracten voor de werknemers in Lummen .
  • Een oplossing voor de werknemers van Luik.
Midden maart is verder overleg gepland. We houden jullie  op de hoogte van de resultaten van dit gesprek