Open brief Aviapartner

Open brief aan Aviapartner-CEO Clive Hopkins

aviapartner
Na uitgebreide onderhandelingen op bedrijfsvlak met de HR-manager, gevolgd door Verzoeningsvergaderingen bij de FOD Werkgelegenheid binnen de Paritaire Comités 140.04 (arbeiders) en 226 (bedienden) stellen wij vast dat er geen vooruitgang werd geboekt. Het personeelsgebrek blijft onaanvaardbaar hoog en de staat van het materiaal zorgwekkend. De enorme werkdruk brengt onze veiligheid op de luchthaven in het gedrang en  is een bedreiging voor onze gezondheid (stress als gevolg van een te hoge psychosociale belasting).
Daarom hebben alle vakbonden besloten om het sociaal overleg op te schorten tot er een gesprek komt met CEO Hopkins. Wij komen niet naar de Ondernemingsraad van 14 maart. Op 17 maart is Mr. Hopkins wel in Brussel en voor die dag wordt er een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) aangevraagd om 10 u. Wij verwachten van onze CEO dat hij op deze BOR persoonlijk zijn plannen en budgetten bekend maakt voor Aviapartner België. Concreet eisen wij volgende aanwervingen met Aviapartner-contract, bovenop het huidige personeelsbestand (in voltijds equivalent):
  • BHR: 35
  • BHBR: 11
  • BHO: 7 
  • BFW: 4 
  • BHP: omzetting van interimcontracten in AP-contracten, zoals aangegeven in het Verzoeningsarrest.
Deze aanwervingen zijn noodzakelijk door de komst van nieuwe klant Ryanair op 1 maart 2017 (30% meer vluchten) en zullen eventueel nog moeten worden aangevuld als de vakantiecharters op volle kracht vliegen.
Wij roepen het management in het algemeen, en HR-manager Raes in het bijzonder, op om het sociaal overleg ernstig te nemen, zowel binnen de OR als het CPBW (veiligheid en gezondheid) en de syndicale delegatie.
Wij zullen na de BOR van 17 maart toelichting geven op de afdelingen van het resultaat van deze vergadering.