Cao 2017-2018

Cao 2017-2018: protocolakkoord in PC 226 - Internationale Handel

Voor de bedienden in de internationale handel, vervoer en logistiek is een sectoraal akkoord voor 2017-2018 bereikt. In een sectoraal akkoord leggen werkgevers en werknemers de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers van een sector. Dat gebeurt om de twee jaar, na het afsluiten van een interprofessioneel akkoord.
We lichten voor jou de belangrijkste resultaten uit dit ontwerpakkoord toe. 
Koopkracht
 • Verhoging van de lonen met 1,1% per 1/9/2017
 • Indexeringen van de lonen telkens in januari vanaf 2018
Dit jaar indexeringen met 1,4% in januari (al toegepast) en hoogstwaarschijnlijk in juni.
In januari 2018 nieuwe indexering met 1,4%.
Samen met de loonsverhoging van 1,1% geeft dit dus 5,4% loonsverhoging tegen januari 2018 sinds begin dit jaar en dit bovenop de baremieke verhogingen.
SWT
 • Verlenging mogelijke SWT regimes in afwijking op algemene regime vanaf 62 jaar:
  • voor zware beroepen (33 jaar loopbaan), nachtarbeid (33 jaar loopbaan) en lange loopbanen (40 jaar) vanaf 58 jaar dit jaar en vanaf 59 jaar in 2018
  • voor loopbaan van 33 jaar voor vrouwen vanaf 60 jaar alleen nog in 2017 
Tijdskrediet met motief
 • Mogelijk gedurende 51 maanden (volledig, halftijds of 1/5) voor verlenen van zorgen en 36 maanden voor volgen van opleiding.
Landingsbanen
 • 1/5 vanaf 50 jaar (zonder RVA-uitkering) en vanaf 55 jaar met RVA uitkeringen en bijkomende sectorpremie: €100 voor halftijds gedurende 36 maanden en €80 voor 1/5de onbeperkt in de tijd.
Opleiding
 • Optrekken van recht op vorming van 6 dagen gemiddeld over 2 jaar naar 10 dagen met telkens een extra dag per CAO-periode van 2 jaar.
 • Extra bespreking van opleidingsplan in de overlegorganen 
Vervoerskosten
 • Verhoging tarieven vervoer met eigen vervoer vanaf februari 2018
 • Fietsvergoeding van €0,22 naar €0,23 vanaf februari 2018
Vakbondspremie
 • verhoging vanaf 2018