Aanvullend pensioen in PC 226

euro_biljet_munt
Vanaf 1 januari 2007 hebben alle bedienden in het PC 226 recht op een aanvullend pensioenplan (de zogenaamde tweede pijler).
Bij de loononderhandelingen in 2005 is er overeengekomen dat er een sectoraal aanvullend pensioenstelsel wordt opgericht tegen 1 januari 2007, betaald met een werkgeversbijdrage van 0,50% op de RSZ-lonen (na inning van RSZ-bijdrage, taksen en kosten is dit 0,43 %).
In de daaropvolgende tweejaarlijkse onderhandelingen werd dit percentage telkens opgetrokken. Vanaf 2011 bereiken we 1%.
Voor ondernemingen die een eigen aanvullend pensioenplan of groepsverzekering hebben, is er telkens de mogelijkheid tot opting out, waarbij het percentage in een gelijkwaardig voordeel omgezet wordt.

Wie wordt aangesloten?

 • Alle bedienden die werken onder het paritair comité 226.
 • Onafhankelijk van leeftijd, anciënniteit en functie (dus ook kaderleden)
 • Zowel voor contracten van bepaalde duur als van bepaalde duur (geen interim)
 • Er kan door de bedienden geen afstand gedaan worden van dit stelsel

Doel

 • Een aanvullend pensioen voorzien vanaf 65 jaar
 • Overlijdingsdekking (= som van de opgebouwde reserves)
Wat betekent dit in jouw onderneming?
 1. Voor einde 2006 is er in de onderneming waar jij werkt geen aanvullend pensioenstelsel?
  Jouw werkgever sluit automatisch aan bij het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.
 2. Er bestaat in jouw onderneming een pensioenstelsel?
  Dan zijn er drie mogelijkheden:
 • Indien dit niet gelijkwaardig is met het sectorale pensioenfonds, dan is het sectorale stelsel van toepassing.
 • Is het ondernemingsplan gelijkwaardig en er is GEEN werknemersvertegenwoordiging in jouw onderneming
  optie 1 : aansluiting bij het sectoraal stelsel
  optie 2 : geen verhoging van het bestaande plan
 • Is het ondernemingsplan gelijkwaardig en er is WEL werknemersvertegenwoordiging in jouw onderneming
  optie 1 : aansluiting bij het sectoraal stelsel
  optie 2 : het bestaande plan in de onderneming wordt verhoogd met 0,46%
  optie 3 : er wordt vanaf 1/1/2007 een evenwaardig voordeel toegekend van 0,50%
Meer weten?