SWT, het nieuwe brugpensioen, in PC 226

Brugpensioen2
Als je de leeftijd van 58 jaar bereikt voor eind 2014, en aan de wettelijke loopbaanvoorwaarden voldoet, kan je in PC 226 op SWT vanaf 58 jaar.
Wie 20 jaar nachtarbeid kan aantonen, kan vanaf 56 jaar op SWT.
De werkgever betaalt dan (minstens) de helft van het verschil tussen je laatste nettoloon en je werkloosheidsuitkering. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijk LBC-NVK secretariaat.
Om de overgang naar de pensionering soepeler te laten verlopen hebben de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd met het oog op de ingang van het SWT of het wettelijk pensioen, tijdens de laatste zes maanden van de opzeggingsperiode recht op twee halve dagen per week betaalde afwezigheid van het werk - eventueel samengevoegd tot één volledige dag per week.