Tijdskrediet in PC 226

Zorgverlof wordt uitgebreid

Tijdkrediet kinderen
Tijdskrediet met motief voor het verlenen van zorgen wordt uitgebreid van max. 36 naar max. 51 maanden voor alle aanvragen en verlengingsaanvragen die na 1 april 2017 aan de werkgever ter kennis werden gegeven.
Bedienden in de sector hebben daardoor recht op een voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5 loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het verlenen van zorg.
Bovendien hebben ze recht op een voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5 loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding.
De totale periode mag echter nooit meer dan 51 maanden bedragen. 

Tijdskrediet

Tijdkrediet kinderen
Iedere werknemer heeft het recht om gedurende 1 jaar tijdens zijn loopbaan tijdskrediet op te nemen. Dit kan door je loopbaan volledig te onderbreken of via halftijdse onderbreking. 
  • Voor de halftijdse onderbreking werd dit recht van 1 jaar waarop iedereen zowiezo recht heeft, in pc 226 uitgebreid tot 5 jaar gedurende heel de carrière. 
  • Loopbaanvermindering met 1/5 kan hoe dan ook voor een periode van 5 jaar.
 

Wachtlijst

7% van de werknemers kan onmiddellijk van het recht op tijdskrediet gebruik maken. Boven de 7% behoud je wel het recht, maar is er een wachtlijst. Dit percentage kan via cao worden opgetrokken bij herstructurering of fusie. 

Premies

Bovenop de onderbrekingsuitkeringen die door de RVA worden betaald, voorziet onze sector aanvullende premies.
  • Bij vermindering van prestaties met 1/5 voor 55-plussers wordt een premie uitgekeerd door de werkgever van 80 euro per maand.
  • Bij 1/2 loopbaanvermindering voor 55 plussers wordt een premie uitgekeerd door de werkgever van 100 euro gedurende 3 jaar.
Meer info?
Contacteer je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met een van onze LBC-NVK-secretariaten.