Vakantieregeling in PC 226

vakantie

Het gewone verlof

 • 20 wettelijke verlofdagen in het 5-dagen stelsel (24 verlofdagen in het 6-dagenstelsel)
 • 1 sectorale verlofdag na één jaar dienst in de privé
 • 11 juli: vrije dag in Vlaanderen (27 september in Wallonië)
 • Vier halve verlofdagen op tweede Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en tweede Kerstdag. Die kunnen ook bij het gewone verlof gevoegd worden als dat in de onderneming afgesproken wordt.

Anciënniteitsverlof

 • 1 vrije dag voor bedienden met 5 tot 10 jaar anciënniteit
 • 2 vrije dagen: bedienden met 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit
 • 3 vrije dagen: 15 jaar tot minder dan 20 jaar
 • 4 vrije dagen: 20 jaar tot 25 jaar
 • 5 vrije dagen: 25 jaar tot 30 jaar
 • 6 vrije dagen: 30 tot 35 jaar
 • 7 vrije dagen: voor minstens 35 jaar anciënniteit
Voor de concrete toepassing kan je terecht bij je LBC-NVK-afgevaardigde of LBC-NVK-secretariaat.
Welke anciënniteit telt er precies mee?
 • In ondernemingen die vóór 1998 ressorteerden onder PC 213 of pas nadien voor het eerst bedienden tewerkstellen. Het aantal jaren anciënniteit wordt bepaald op basis van het aantal jaren dat de bedienden bereikt op 31 december van het vakantiedienstjaar.
 • Voor de bedienden die in dienst kwamen na 31 december 1999 wordt er rekening gehouden met de anciënniteit bereikt op 31 december van het vakantiedienstjaar, alsook met alle anciënniteit opgebouwd in een onderneming die ressorteert onder PC 226 (of vroeger onder het PC 213).
 • In ondernemingen die pas sinds 1 januari 1998 voor het eerst bedienden tewerkstellen: Het aantal jaren anciënniteit wordt bepaald op basis van het aantal jaren dat de bedienden bereikt op 31 december van het vakantiedienstjaar, anciënniteit opgebouwd in een onderneming die ressorteert onder PC 226 (of vroeger onder het PC 213) telt eveneens mee.
 • In ondernemingen die nu ressorteren onder het PC 226, en vroeger onder het PC 218: Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit bereikt op 31 december van het vakantiedienstjaar. De anciënniteitsopbouw begint pas vanaf 1 januari 1998. 

Meer info?

Contacteer je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met een van onze LBC-NVK-secretariaten.