Vakbondspremie PC 226 Internationale handel

Geld4

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

Omdat vakbonden cao’s onderhandelen die voor alle werknemers voordelen opleveren, en niet enkel de betalende leden ten goede komen, bestaat er in verschillende sectoren een vakbondspremie.
Werkgevers storten een jaarlijkse bijdrage in het sociaal fonds, waaruit aan elke gesyndiceerde werknemer een premie wordt uitbetaald ter compensatie van de betaalde lidmaatschapsbijdrage.
In PC 226 bedraagt die in 2018 135€. Bijgevolg kost je lidmaatschap je nog maar een paar euro’s per maand. 
Om een vakbondspremie of syndicale premie te bekomen, moet je natuurlijk lid zijn van LBC-NVK.
Wanneer heb je recht op een vakbondspremie? 
  • Als je minstens 1 dag in de sector hebt gewerkt tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018. 
  • Aangesloten zijn bij de LBC-NVK
  • Een voltijdse bijdrage betalen en in orde zijn met de betalingen op het moment van de uitbetaling
De tewerkstellingsattesten worden begin februari naar het thuisadres van onze leden gezonden. 
Gelieve dit attest ingevuld te bezorgen bij:
Als je voor eind februari nog geen tewerkstellingsattest voor een syndicale premie hebt ontvangen, laat dit even weten aan LBC-NVK. De uitbetalingen vinden plaats vanaf 1 maart 2018.