Eindejaarspremie in PC 227

eindejaarspremie
  • Wie een volledig jaar ononderbroken bij dezelfde werkgever heeft gewerkt: bruto vast maandloon december 
  • Wie tijdens hele jaar met verschillende contracten bij werkgever heeft gewerkt: in december berekend op basis van het gemiddelde bruto maandloon van dat jaar>
  • Wie niet het hele jaar, maar minstens 130 dagen heeft gewerkt bij de zelfde werkgever: een pro rata premie.
  • Indien ontslagen door de werkgever, pro rata indien minstens 6 maanden anciënniteit of 130 dagen gewerkt.
  • Indien zelf ontslag gegeven, pro rata indien minstens 5 jaar anciënniteit.
Vanaf 2016 wordt deze dertiende maand verhoogd met 250 euro voor een voltijdse werknemer die het hele jaar heeft gewerkt. Deze premie wordt geproratiseerd overeenkomstig bovenstaande regels voor de gewone dertiende maand. Vanaf 2017 volgt deze premie de evolutie van de index.