Loonvoorwaarden in PC 227

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 227?

Geld2
De lonen in paritair comité 227 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.

Indexering op sectoraal vlak

index

Sectoraal

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comité. 

Nationaal 

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving. 

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt. 

Indexaanpassingen PC 227 Audiovisuele sector

Indexaanpassing mei 2013 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing april 2012 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juli 2011 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing januari 2011  
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing april 2010 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing augustus 2009 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing november 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing maart 2008 
Vorige lonen x 1,02 
Indexaanpassing maart 2007 
Vorige lonen x 1,02