Wat is PC 303?

cameraman

PC 303 

Paritair Comité voor het filmbedrijf.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
[1] K.B. 31.05.2001 B.S. 19.06.2001
Artikel 1, § 3, alinea 1
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen voor de productie of de verdeling van langspeelfilms, de bioscoopzalen en de ondernemingen voor de technische filmbedrijvigheid.