Welkom bij PC 303 - Film

Je hebt zojuist je keuze gemaakt voor paritair comité 303. 
Twijfel je nog aan de juistheid van je keuze: raadpleeg dan je loonfiche of je jaarlijkse fiche 281.10 die je werkgever je verplicht moet overhandigen. 

Sectorinformatie

In deze rubriek vind je meer informatie rond een aantal specifieke afspraken die gelden voor dit paritair comité. Het PC wordt kort voorgesteld, actueel nieuws krijgt eveneens zijn plaats. Als er sectorpublicaties door de LBC-NVK worden uitgegeven vind je er ook meer informatie over. 

Ondernemingsniveau

Tot slot, vergeet niet dat er vaak naast de sectorafspraken ook afspraken op ondernemingsniveau worden gemaakt (mits er natuurlijk een actieve vakbondswerking in je onderneming bestaat). Dit zijn meestal verfijningen en/of verbeteringen van de sectorale afspraken. Het loont dus de moeite om ook eens contact op te nemen met een LBC-NVK-afgevaardigde in je onderneming.

Militantenservice

In de meeste sectoren worden vakbondsberichten geschreven, gericht op LBC-NVK-afgevaardigden. Registreer/log in op deze site. In de linkernavigatie opent zich desgevallend een rubriek 'vakbondsberichten' waar je deze berichten desgewenst kunt nalezen en/of downloaden.