Eindejaarspremie in PC 303

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

  • Eindejaarspremie 8,33% brutoloon betaald in refertejaar (1 december tot 30 november), betaalbaar tussen 15 en 31 december, mits minstens 5 maand anciënniteit of 120 niet opeenvolgende dagen.
  • Bij opzeg door werkgever zelfde anciënniteitsvoorwaarde (5 maanden) 
  • Bij opzeg door werknemer minstens 6 maanden anciënniteit.