Cao 2013-2014

Handig: website Federale overheid - PC 303: link cao ...

Eisenbundel voor cao 2017-2018

LBC-NVK heeft een eisenbundel ingediend voor de cao-onderhandelingen

Toepassingsgebied 

Voor alle werknemers met een arbeidscontract in het PC 315.02

Duurtijd

2 jaar van 1/1/2017 tot 31/12/2018, met uitzondering van de cao's inzake SWT waarvoor, indien wettelijk mogelijk, een langere termijn wordt voorzien. 

1. Koopkracht

Maximale verlenging van de minimumlonen en de reële lonen met 1,1% vanaf 1/1/2017

2. Mobiliteit

Invoering van een fietsvergoeding (€ 0,23/km)

3. Vorming

Recht op 5 dagen individuele vorming

4. Tijdskrediet

Verlenging en actualisering van alle mogelijke regimes

5. SWT

Verlenging en actualisering van alle mogelijke regimes

6. Occasioneel en structureel thuiswerk

Modaliteiten

7. Sociaal overleg

  • Informatieplicht aan vakbondsafvaardiging in geval van tijdelijk werk, uitzendarbeid, onderaanneming, outsourcing
  • Recht op 10 dagen syndicaal verlof per mandaat per 4 jaar voor syndicale vorming 
  • Compensatie inkomensverlies door syndicale opleidingen en aanwezigheid in Ondernemingsraad, Comité PB, Vakbondsafvaardiging en vakbondsvergaderingen

8. Werkbaar werk

  • Recht op twee extra verlofdagen vanaf 50 jaar
  • Blijfpremie

9. Sociaal fonds

  • Invoering hospitalisatieverzekering
  • Actualisering van de tegemoetkomingen sociaal fonds
  • Verhoging syndicale premie tot wettelijk maximum
  • Verhoging patronale bijdrage

10. Finalisering functieclassificatie

11. Cabinepersoneel op de hoogte brengen van RVA-bijdrage

bij de start van de opleiding

12. Verlenging van de cao's van bepaalde duur

Cao-akkoord 2015-2016

Na lang overleg hebben vakbonden en werkgevers dan toch een sectorakkoord afgesloten voor 2015-2016.