Loonvoorwaarden in PC 315.02

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 315.02?

Geld2
In paritair comité 315.02 bestaan er geen barema's of loonschalen. Er is wel een sectoraal minimumloon. Dat werd voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan dat minimumloon. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.