Wat is PC 320?

Begrafenis3
PC 320
Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 20.09.1974 B.S. 26.10.1974
Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers van de eigenlijke begrafenisondernemingen, begraafplaatsen en crematoria, en voor hun werknemers.