Arbeidsduur in PC 320 Begrafenisondernemingen

In PC 320 (Begrafenisondernemingen) zijn voor bedienden bijkomende afspraken gemaakt over de arbeidsduur.
De voltijdse wekelijkse arbeidsduur bedraagt in de sector 38 uur, maar op initiatief van de werknemer en mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kunnen werknemers maximum 150 vrijwillige overuren presteren op jaarbasis, in de mate dat de werkgever deze uren wenst te laten presteren.
Voor overuren gelden de wettelijke overloontoeslagen: 50 % toeslag voor overuren op weekdagen en 100 % toeslag op zon- en feestdagen.