Klein verlet in PC 320 Begrafenisondernemingen

In PC 320 (Begrafenisondernemingen) zijn voor bedienden een aantal extra dagen klein verlet voorzien.
Huwelijk van de werknemer
  • 3 dagen
Overlijden van de echtgeno(o)t(e), een kind van de werknemer of de echtgeno(o)t(e), de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer
  • 4 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt op de eerste werkdag na de dag van de begrafenis. Als deze periode minder dan 4 werkdagen telt, dan kunnen de resterende dagen opgenomen worden binnen een periode van 1 week na de uitvaart.