Ontslag in PC 320 Begrafenisondernemingen

In PC 320 (Begrafenisondernemingen) zijn voor bedienden bijkomende afspraken gemaakt in geval van ontslag na tijdskrediet. 
Opzeggingsvergoeding na tijdskrediet
Voor werknemers die minstens vijf jaar anciënniteit in het bedrijf hebben op het ogenblik van ontslag, wordt de opzeggingsvergoeding berekend op basis van het arbeidsregime waarin de werknemer werkte vóór ingang van het tijdskrediet, op voorwaarde dat het arbeidsregime minder dan twee jaar vóór het ontslag werd verminderd.
Aanvullende vergoeding SWT na tijdskrediet
De bedrijfstoeslag SWT na een periode van eindeloopbaan tijdskrediet, wordt berekend op het loon van het arbeidsregime waarin de werknemer werkte vóór de ingang van het eindeloopbaan tijdskrediet.