Vakantie in PC 320 Begrafenisondernemingen

In PC 320 (Begrafenisondernemingen) zijn voor bedienden aanvullende vakantiedagen voorzien.
Anciënniteitsverlof 
  • Een dag betaald verlof per schijf van vijf jaar anciënniteit in de onderneming met een maximum van vijf dagen vanaf 25 jaar anciënniteit  
Seniorvakantie
  • Aan werknemers vanaf 50 jaar wordt een bijkomende betaalde vrije dag toegekend
  • Een tweede bijkomende betaalde vrije dag wordt toegekend vanaf 60 jaar