Vakbondspremie PC 320 Begrafenisondernemingen

Geld2

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

In de sector van de begrafenisondernemingen (paritair comité 320) wordt de vakbondspremie uitgekeerd tussen april en juli. Voor bedienden die in de referteperiode minstens 115 dagen werkten is er een premie van 145 euro. Werkte je tussen de 65 en 114 dagen, dan krijg je een premie van 75 euro. 
De referteperiode loopt van 1 juli in het voorgaande jaar tot 30 juni in het lopende jaar. Als arbeidsdagen gelden de effectief gepresteerde dagen en de ‘dagen gelijkgestelde afwezigheid’. Het aantal uren, gepresteerd tijdens een arbeidsdag, speelt geen rol.
De tewerkstellingsattesten werden in de maand februari verstuurd naar de werkgevers. Nadien werden die attesten door de werkgevers aan alle personeelsleden bezorgd.