Vakbondspremie PC 320 Begrafenisondernemingen

Geld2

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

In de sector van de begrafenisondernemingen (paritair comité 320) is er een vakbondspremie voor bedienden die aangesloten zijn bij de vakbond en in de periode tussen 1 juli 2016 en 20 juni 2017 minstens 115 dagen werkten. De premie bedraagt 135 euro. Werkte je tussen de 65 en 114 dagen, dan krijg je een premie van 70 euro. 
Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector levert eind november of begin december een attest uit voor de eindejaarspremie. Daarop is ook een luik voorzien over de vakbondspremie. Als je aan de voorwaarden voldoet, is ook het bedrag van de premie al ingevuld. Bezorg dat attest zo snel mogelijk aan je vakbond via de vakbondsafgevaardigde op je werk of in één van onze regionale secretariaten. 
Je vakbondspremie wordt uitbetaald samen met je eindejaarspremie, vanaf 15 december.