Lees meer over de cao 2017-2017

in oktober 2017 werd in PC 321 een cao gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2017 en 2018. De belangrijkste afspraken vind je terug in de rubriek 'je rechten'

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
In PC 321 overhandigden de vakbonden hun eisenbundel aan de werkgever. Op 13 juni starten de onderhandelingen.

Voorwoord

Ter herinnering: regeringsmaatregelen ten voordele van de bedrijven: indexblokkering, tax shift, etc.
Behoud van eerlijke concurrentie, die niet ten nadele gaat van de arbeidsvoorwaarden.
De eisenbundel heeft betrekking op alle werknemers van het PC 321 en is van toepassing voor 2017-2018, met uitzondering van de cao's betreffende het SWT, aangezien daarvoor een langere duurtijd mogelijk is. 

1. Koopkracht

 • Maximale benutting van de loonmarge voor de minimumbarema's en de effectieve lonen, met de mogelijkheid om dit op lokaal niveau verder vrij te bepalen
 • Overloon op zaterdag: 150% vanaf het eerste uur
 • Invoering van een ongemakkenpremie voor de onderbroken uurroosters en na 18u
 • Gelijkstelling van het volledige zwangerschapsverlof en het ouderschapsverlof voor de berekening van de eindejaarspremie
 • GSM vergoeding voor de chauffeurs

2. Werkgelegenheid

 • Vermindering van de arbeidstijd
 • Invoering van rimpeldagen
 • Beperking van de tijdelijke arbeidscontracten: Contracten van bepaalde duur, uitzendkrachten, jobstudenten, ... De contracten van onbepaalde duur moeten de norm zijn van de sector
 • Geen dagcontracten voor de uitzendkrachten
 • Uitvoering van de bepaling van de Wet Renault voor de collectieve ontslagen bij minder dan 10 % van het personeel, alsook in geval van fusie en reorganisatie
 • Outplacement zonder verrekening van de verbrekings- of opzeggingsvergoeding
 • Verhoging van de dagvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid: bedrag en duur
 • Uitbreidingen van de mogelijkheden inzake klein verlet
 • Geen rondgangen op de vooravond van Kerstmis en Oudejaar of bij hevige sneeuwval.

3. Harmonisering van de barema's arbeiders-bedienden

Op punt stellen van het eenheidsbarema voor magazijniers en chauffeurs - ten laatste 3 maand na het ondertekenen van het sectorakkoord

4. Hospitalisatieverzekering en pensioen

 • Veralgemening van de hospitalisatieverzekering (cf. CERP en FEBELCO)
 • Invoering van een sectoraal aanvullend pensioen 

5. Eindeloopbaan en CAO 104

 • Verlenging en verbetering van de stelsels "SWT-prepensioen"
 • Maximale benutting van de maatregelen in het kader van "landingsbanen - tijdkrediet" en automatische vervanging
 • Invoering van rimpeldagen
 • Maximale benutting van de maatregelen in het kader van tijdkrediet

6. Verplaatsingen en mobiliteit

 • Fietsvergoeding van € 0,23
 • Verbintenis om mogelijkheden voor telewerk te onderhandelen in de bedrijven
 • Verhoogde terugbetaling van de verplaatsingskosten, ook met een privévoertuig en voor uitzonderlijke verplaatsingen in het kader van verschoven uurroosters 

7. Vorming

Bepaling van een vormingstraject: Individueel recht op 5 dagen per jaar

8. Syndicale thema's

 • Optrekking van de syndicale premie tot het toegestane maximum
 • Toekenning van kredieturen en mandaten

9. Behoud van alle verworvenheden

Collectieve Arbeidsovereenkomsten online...

Handig: bezoek de federale overheidssite PC 321: link cao ...