Je arbeidstijd in PC 321

De wekelijkse arbeidsduur voor bedienden in het paritair comité 321 bedraagt 36u40 minuten. 
Voor prestaties vóór 6u30 en na 20u wordt een toeslag va 25% bovenop het normale loon betaald.
Voor zondagswerk is een toeslag voorzien van 100%.
Om werken op zaterdag af te remmen wordt een toeslag voorzien van 50 % voor prestaties na 13 uur. Het is mogelijk dat er in jouw bedrijf een afwijkende regeling afgesproken werd. Is deze regeling beter, dan blijft ze behouden.
Meer weten?
Voor meer informatie neem je best contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.