Je arbeidstijd in PC 321

De wekelijkse arbeidsduur voor bedienden in het paritair comité 321 bedraagt 36u40 minuten. 
Meer weten?
Voor meer informatie neem je best contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.

Premies voor onregelmatige werkuren

Bedienden

Voor prestaties vóór 6u30 en na 20u wordt een toeslag va 25% bovenop het normale loon betaald.
Voor zondagswerk is een toeslag voorzien van 100%.
Om werken op zaterdag af te remmen wordt een toeslag voorzien van 50 % voor prestaties na 13 uur. Het is mogelijk dat er in jouw bedrijf een afwijkende regeling afgesproken werd. Is deze regeling beter, dan blijft ze behouden.