SWT, het nieuwe brugpensioen

Brugpensioen3
De algemeen geldende regels rond brugpensioen zijn van toepassing op het PC 321.
  • Het bestaande stelsel voor SWT vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan werd verlengd tot 31 december 2015.
  • De stelsels voor brugpensioen vanaf 58 jaar en 60 jaar werden verlengd tot 31 december 2014.
  • De overgang van deeltijds tijdkrediet naar brugpensioen werd ook behouden. Dit betekent dat de aanvullende vergoeding bij brugpensioen zal berekend worden alsof je voltijds gewerkt hebt ¬†gedurende vijf dagen per week.
Meer weten? 
Voor meer informatie neem je best contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.