Eindejaarspremie PC 321

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Loon december voor wie het hele jaar in dienst is geweest. 

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst zijn op 31 december en op die datum minstens 6 maanden anciënniteit hebben, 1/12 van de premie per maand tewerkstelling voor wie ten minste 6 maanden anciënniteit heeft.
  • In de loop van het jaar met pensioen of SWT (brugpensioen) vertrokken zijn of ontslagen zijn en 6 maanden anciënniteit hebben.

Tijdstip van betaling

Voor 25 december