Je inkomen in PC 321

Geld loonbrief
Behoudens promotie of categoriewijziging zal het loon in de komende periode enkel stijgen ten gevolge van de automatische indexering (die behouden blijft).
Bedienden hebben een barema op grond van de opgebouwde ervaring. Het loon van de arbeiders wordt uitgedrukt in een uurloon, maar er zijn anciënniteitsverhogingen na 5, 10 en 15 jaar dienst. Veel ondernemingen hebben een eigen en beter barema. Meer informatie vind je op www.minimumlonen.be of kan je navragen bij jouw délégués of via het vakbondssecretariaat.
In het kader van de eenmaking tussen arbeiders en bedienden wordt een paritaire werkgroep opgericht die een uniek sectoraal barema per functie zal uitwerken. De conclusies van deze werkgroep moeten klaar zijn tegen eind 2014 en zullen als uitgangspunt dienen voor de volgende sectorale onderhandelingen.