Je inkomen in PC 321

Geld loonbrief
Er zijn sectorale barema's, maar de meeste ondernemingen werken met bedrijfseigen barema's. Meer informatie vind je op www.minimumlonen.be of kan je navragen bij jouw délégués of via het vakbondssecretariaat.
  • Vanaf 1 januari 2018 worden de lonen verhoogd met 25 euro, tenzij deze loonsverhoging in de onderneming op een andere manier wordt ingevuld. 
  • Werknemers die in 2017 in dienst waren, krijgen een premie van 250 euro. Voor wie in 2017 maar een deel van het jaar in dienst was, krijgt een premie in verhouding tot de gewerkte periode. 
  • Voor extra prestaties buiten de gewone arbeidstijd gelden bijzondere vergoedingen.
Vanaf 1 juni 2018 is er een weddeverhoging door indexatie in de sector farmaceutische grothandel (PC 321). Uw bruto-wedde stijgt dus met 2 %, ook als u boven het barema betaald zou zijn. Deze verhoging zult u kunnen vaststellen begin juli 2018 met de betaling van de maand juni.