klein verlet in PC 321

Bij huwelijk heb je recht op een extra dag klein verlet!
De vormen van klein verlet die van toepassing zijn op gehuwden, worden in PC 321 ook uitgebreid naar wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die een officieel attest voorleggen.